top of page

תודה על הטיפול המסור יישר כח

לד"ר לוגי

ברצוני להביע את הערכתי לכם על הטיפול המסור,שאנו מקבלים מחברתכם

ומרוצים מאוד מההמורה שירן שמגיע כל שבוע ללמד את בתי שני טויטו

ועוזרת בהכנת שיעורים,בלמידה למבחנים ועזרה בחומר קשה

שני מרוצה מצורת הלמידה של המורה שירן, וגם אני, יש תקשורת טובה ביננו

יישר כח!

שבוע טוב,

שרה טויטו

בזק


bottom of page