top of page

המלצות

ברצוני להודות למורה עדי שמגיעה ללמד במועדונית פעמיים בשבוע

עדי עובדת ברצינות ובהצלחה שנמדדת על ידי הרצון של הילדים ללכת ללמוד אצלה

עדי מתאימה לכל ילד חומר לימודי לפי רמתו ומגיעה לשיעור מוכנה ומאורגנת

בזכות הלימוד הפרטני הילדים התקדמו מבחינה לימודית

תודה רבה על עבודה רצינית ואחראית

בברכה

נעמה שניאור

מדריכת מועדונית יד מרדכי

בת ים


bottom of page