top of page

התאמתם לנו בדיוק את האדם המתאים- כל מילה מיותרת

שלום רב,

ראשית, רציתי לציין שהילה מורה מעולה!!! התאמתם לנו בדיוק את האדם המתאים- כל מילה מיותרת!!!.

שנית, יעל מנהלת המשרד בחברתכם היא אדם מאוד שירותי, נעים לשיחה וקשוב.

בברכה,

לי אברהם

לשכת רו"ח


bottom of page