top of page

הקראות

תמלול

שיעורים קבוצתיים

חונכות

שיעורים פרטיים

תרגומים

הוראה מתקנת

ליווי

אבחונים

ילדי גן משחקים בצבע
תלמידה מציירת
תלמידה משתפת בצביעה את חברתה
תלמידה בדרך לבית-ספר
תלמידים בניסוי במעבדה
מורה עם תלמידה
תלמידות בכיתה
תלמיד צוחק
תלמידות בית ספר
בוגרי תואר

               "מטרת החינוך צריכה להיות- אנשים המצטיינים                                 בעצמאות, במחשבה ובמעשה ועם זאת רואים בשירות                           למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" 

                                                           אלברט איינשטיין

bottom of page